Millesviks kyrkaMillesvik is een parochie in de gemeente Säffle. De kerk werd gebouwd in de middeleeuwen en opgedragen aan St. Laurentius, maar door verbouwingswerken in de 18e en 19e eeuw is daar niets meer van te merken. De oudste gedeelten van het kerkhof dateren uit de 13e eeuw. De klokkentoren is opgericht in 1811. De grootste klok bevat een inscriptie die verwijst naar St. Laurentius. De kerk zelf was jammer genoeg gesloten, we hadden graag de doopvont uit de 13e eeuw en de houten veranda gezien.

 

Millesviks kyrka