Lilla FröDit dorpje is een mooi voorbeeld van een lineair dorp op Öland. Een lineair dorp is niet typisch voor Öland, het kwam ook voor in Denemarken en andere delen van Zweden. Hoe de huizen in zulke dorp werden gebouwd, werd opgelegd door een code, de regels van de oude Östgötacode: de wettige locatie. Deze code legde het plan voor een dorp vast. Zo legde ze ook de breedte op die de boerderij langs de staatkant moest hebben, zodat het deel van de boerderij ten opzichte van het dorp duidelijk was.

Alle boerderijen in een dergelijk dorp werden tegelijkertijd gebouwd en gegroepeerd langs een straat. De boerderij die het grootste was, had ook het grootste deel van de straatkant. De ingang via de straat is langs een poortgebouw. Je komt dan langs de stallen, de hooischuren en andere bijgebouwen.
Het eigenlijke woonhuis ligt het verst van de straat af en vaak nog achter een muur of hek. Het binnenplein bestaat dikwijls uit kalksteen.
In Lilla Frö is goed te zien dat vele gebouwen zijn gebouwd met de skiftesverk techniek. Met deze methode had je niet veel hout nodig. De planken van de zijwanden zaten vast in de groeven die zijn aangebracht in de hoekpalen. Deze hoekpalen waren vaak uit eikenhout, de planken uit eik en later uit den.
Een ander type dorp dat je ook veel ziet op Öland is het clusterdorp, hier is de schikking niet zo strikt gereglementeerd, maar zijn de huizen gegroepeerd rond een kruispunt.