De kerkstallen van RättvikVroeger kwamen de parochianen, veelal boeren die ver van de kerk woonden, met hun paard naar de kerk. Tijdens de eredienst werd het paard dan gestald in een stal vlakbij de kerk. Er waren veel plaatsen in Zweden die aan de kerk zulke stallen hadden, maar enkel in Rättvik heeft men ze kunnen bewaren. Aan de kerk van Rättvik staan nu nog 87 stallen uit die tijd en ze vormen de grootste verzameling van kerkstallen in Zweden. De oudste stal dateert uit 1470. De meeste stallen werden in de jaren 1700 en 1800 gebouwd.

De oudste stallen hebben een kleine deur, de jongste stallen een grote ingang, paarden waren immers vroeger kleiner van gestalte.
Oorspronkelijk waren er vier zones rond de kerk met kerkstallen die overeenkwamen met de vier gebieden rond Rättvik. Vanaf 1900 deden de fiets en de auto het gebruik van paarden sterk verminderen zodat vele kerkstallen werden afgebroken en gebruikt als brandhout.
Vanaf 1930 begon de historische vereniging de kerkstallen te kopen en te renoveren zodat er van de vier zones nu nog twee overblijven, in totaal nog 87 stallen. Elke boer had zijn eigen materiaal en manier van bouwen zodat alle stallen er anders uit zien. Veelal werd op de hoeve een gebouw afgebroken en werd dit hout dan gebruikt om aan de kerk een stal te timmeren. De stallen zijn nu beschermd als cultureel kerkelijk erfgoed. De stallen staan vlakbij de kerk en aan de rand van het Siljanmeer, waar ook de steiger ligt waar de kerkboten aanmeren.

 De kerkstallen van Rättvik

De kerkstallen van Rättvik