HedaredHier staat de enige overgebleven middeleeuwse staafkerk van Zweden. De buitenkant bestaat uit eiken balken en verticale hoekspijlen. Met de bouw van deze kerk werd begonnen in 1500. Toch heeft hier vroeger op dezelfde plaats al een kerk gestaan, omdat het altaarstuk met de maagd Maria binnenin de kerk dateert uit de 14e eeuw en in de zijbeuk staat een madonna beeld uit 13e eeuw. Ook een schilderij van Sint Franciscus dateert uit de 13e eeuw.

Oorspronkelijk bestond de kerk alleen uit muren en een dak, de houten vloer, banken en vensters zijn later toegevoegd. Het is de enige staafkerk buiten Noorwegen die ter plaatse gebouwd werd.
Niettegenstaande het kerkje maar 35 m2 groot is moet je inkom betalen om binnen een blik te kunnen werpen en je moet achteraan blijven staan. Met het entreegeld wordt het onderhoud van de kerk bekostigd.

 Hedared