Smygehuk 1Smygehuk, het zuidelijkste punt van Zweden, ligt iets buiten het centrum van Smygehamn. Het is een vissersdorp met een haven. Reeds vanop de grote parking krijg je een idee van de gezellige drukte die hier heerst. Op de hoek staat het standbeeld Famntaget, een vrouw die met haar gezicht naar de zon kijkt en met haar open armen de zeelucht opsnuift. Volgens de geruchten stond de grootmoeder van de Amerikaanse actrice  Uma Thurman model voor dit standbeeld.  

Het toerismebureau is ingericht in een leuk huisje aan het begin van de weg naar de haven. De witte vuurtoren uit 1883 is 17 m hoog en steekt boven het dorp uit. Sinds 2001 werkt hij terug en dient hij weer als baken voor vissers- en plezierboten. Het huis van de vuurtorenwachter is nu een jeugdherberg.
Langs de weg naar de haven zijn er verschillende restaurants en cafés die voor een aangename sfeer zorgen. De haven zelf is al in gebruik sinds de 17e eeuw, alhoewel de streek rond Smygehamn al veel langer bewoond wordt. De haven die je nu ziet bestaat sinds 1920 en was eigenlijk een kalksteen steengroeve. Voorbij de haven is er de Utkiken, een uitkijkpost over de zee en het meest zuidelijke punt van Zweden. Ga je nog zuidelijker dan krijg je natte voeten. Op de tegelvloer die aangelegd is als een kompas staan de afstanden naar enkele belangrijke plaatsen. Vanaf hier volgden we een pad door het lange gras richting Köpmansmagasinet. Hierbij kwamen we voorbij een grote oven die gebruikt werd om kalksteen te branden. Kalksteen werd al lang uitgegraven in deze regio maar sinds 1860 gebeurde dat op industriële wijze. De kalksteen werd in ovens verbrand om er onder andere gips en kalk mee te bekomen. Tot in 1954 werden deze ovens gebruikt. Er stonden hier 10 ovens waarvan er 9 bewaard zijn gebleven. Deze aan de Köpmansmagasinet is de oudste en werd gebouwd in de helft van de 19e eeuw. De Köpmansmagasinet stamt uit het begin van de 19e eeuw en was een van de vier handelsposten in Smygehamn. Tijdens de oorlog met Napoleon werd hij door smokkelaars gebruikt. Nu is dit mooie grote magazijn de plaats waar handwerk en kunst wordt verkocht en een café waar je koffie kan drinken.

Smygehuk 1
Smygehuk 2
Smygehuk 6
Smygehuk 5

Smygehuk 4
Smygehuk 8

Smygehuk is een leuke plaats, maar jammer dat er een onaangename geur hangt. Opzoeking leert ons dat er al duizenden euro’s zijn uitgegeven om de geurhinder op te lossen maar tevergeefs.
De streek rond Smygehuk  is de enige regio van de Zweedse  zuidkust waar nog een populatie van een giftige addersoort voorkomt. In de winter doen ze hun winterslaap maar vanaf maart april ontwaken ze. Ze kunnen zowel zwemmen als in bomen klimmen. Op borden wordt gewaarschuwd deze adders niet te doen schrikken als je ze tegenkomt. Het is de enige giftige slangensoort in Scandinavië.