Kapel van Sint KnutHet dorpje Borgs By ligt in de gemeente Algutsrum en bestaat eigenlijk uit twee boerderijen. Maar toch is het een historisch belangrijke plaats. Al sinds de prehistorie leefden hier mensen, maar de boerderijen die er nu nog staan dateren uit de 19e eeuw en zijn gebouwd volgens een typisch patroon. Op een smal stuk land bouwde men stallingen en schuren met een rieten dak in een U-vorm, met de gesloten kant naar de straat.


Achter de binnenkoer bouwde men dan het woonhuis. Om de koer van de weilanden te scheiden plaatste men een stenen muur. Hiernaast stond dan nog vaak een molen.In dit dorpje staat Gråborg, het oudste ringfort van Öland en de ruïnes van de kapel van Sint Knut. Gråborg is een enorme constructie met een muurlengte van 640 m. Met de bouw van de muur werd begonnen in het jaar 500 en deze werd geleidelijker dikker en hoger tot in de 12e eeuw. Toen werden er ook poorten in aangebracht. Deze muren zijn tot 6 m hoog en omgeven een ellipsvormig gebied van ongeveer 200 m diameter. Dit ringfort diende waarschijnlijk als handelscentrum maar ook als administratief centrum. Dichtbij liggen de ruïnes van de kapel van Sint Knut die waarschijnlijk uit de 12e eeuw dateert.
Nu probeert men het landschap van Borgs By terug zijn oorspronkelijk uitzicht te geven door zoveel mogelijk te laten begrazen. Een rijke variatie aan planten is hiervan het gevolg. Men kan twee wandelingen maken rond dit dorpje, ze zijn echter niet erg duidelijk gemarkeerd.

Gråborg

Kapel van Sint Knut