HøjerLigt aan de zuidwestkust van Jutland, achter de dijk. Het is bekend voor zijn sluizen en moeraslandschap. Er zijn veel mooie oude boerderijen en kunsthandwerkateliers. Dit sfeervolle stadje, met zijn kronkelige straatjes en goed bewaarde oude huizen inspireert veel kunstenaars. Het meest in het oog springend is de 22 m hoge witte windmolen uit 1857, nu een museum en restaurant. Het is de hoogste windmolen van Noord Europa.

Naast de molen ligt de molentuin die aangelegd werd begin 20e eeuw. Vlakbij staat een romaanse kerk. In de straatjes rond de kerk zijn veel artiesten gevestigd.
In de 19e eeuw werd een spoorlijn aangelegd tussen Flensburg en Højer Sluse, vandaar kon men dan een veerpont nemen naar Sylt (het noordelijkste Duitse waddeneiland).
Na de bouw van de Hindenburgdamm naar Sylt werd deze verbinding opgeheven. Aan de sluis staat een stormvloedzuil. In 1976 brak de dijk en moest Tønder geëvacueerd worden.
Er zijn twee sluizen in Højer: Højer Sluse, gebouwd in 1861 en de Vidå sluse, gebouwd in 1980. Vlakbij de eerste ligt een openlucht museum gewijd aan de vissers. Bij de tweede sluis is er een Natuurcentrum.
Ten noorden van Højer ligt Emmerlev Klev, een klif die hoog genoeg is om de zee tegen te houden. Boven heb je een mooi uitzicht over het moerasland en de waddenzee. Je kan ook Rømø en Sylt zien liggen.

Højer

Højer

Højer

Højer

Højer