LøgumklosterHier bouwden cisterciënzermonniken in de 12e eeuw een groot klooster. Nu is Løgumkloster een dorp rond de kloosterkerk en de kloosterruïne. Het is één van de meest imponerende religieuze bouwwerken van Scandinavië. Na de Reformatie sneuvelde het klooster. De kerk staat er nog en kan je bezoeken. Van het klooster bleven alleen de aan het zuidertransept grenzende delen over. De kerk heeft een mooie gotische gevel en geen toren zoals bij de cisterciënzers de gewoonte is. Via een trap in de dwarsbeuk ga je naar het dormitorium. Door de sacristie en de bibliotheek kom je dan in de gerestaureerde kapittelzaal. De kloostergang is verdwenen, er is nu een retraitecentrum.

 

Løgumkloster

 

Løgumkloster

Løgumkloster