EketorpHier staat een burcht die al gebruikt werd in de 4e eeuw. Er is een grote parking, de ingang naar de burcht is via de shop. In de jaren 1960 en 1970 werd de burcht opgegraven, gerestaureerd en opengesteld voor het publiek. De ringvormige burcht bezoeken doe je aan de hand van een gedetailleerde brochure, die je in verschillende talen kunt krijgen na betaling van het entreegeld. Na een wandeling van enkele honderden meters kom je aan de burcht.

Je kunt binnengaan langs twee poorten: de poort uit de IJzertijd of de poort uit de Middeleeuwen. De burcht werd eerst gebruikt als plaats voor ceremonies of als tijdelijke schuilplaats voor mensen die rond de burcht woonden. Vanaf de 4e tot de 6e eeuw werd de burcht wel permanent bewoond. Het is deze periode die nu gerestaureerd is en te bewonderen is in de westelijke helft van de burcht. In de 12e eeuw werd de burcht terug bewoond, die periode is te zien in de oostelijke helft. In 1240 werd de burcht opgegeven, zijn rol werd overgenomen door die van Borgholm en Kalmar.
Het eerste dat opvalt, zijn de enorme muren. Deze zijn 5 m hoog, aan de buitenkant loodrecht en aan de binnenkant trapvormig. Wij gingen binnen langs de poort uit de Middeleeuwen. Links zijn enkele huizen uit steen met een inrichting uit de IJzertijd. In het midden is er een museum gebouwd. Hier zie je een selectie van de 26.000 voorwerpen die hier opgegraven zijn. Men denkt dat de hoofdman hier in het midden woonde, men vond immers een groot haardvuur en ook enkele wapens. Belangrijkste vondst zijn de 15 gouden mensenfiguurtjes, die waarschijnlijk in religieuze ceremonies gebruikt werden. Verder zijn er nog stallen en schuren. Door opgravingen van beenderen is men zeker dat er op Eketorp paarden, koeien, varkens, geiten, schapen, eenden, ganzen, katten en honden gehouden werden.
In het gedeelte uit de Middeleeuwen is er een bron en een gemeenschappelijke keuken. Het waren vooral soldaten die hier toen gelogeerd waren, Eketorp was toen een militair garnizoen. Toch woonden er ook vrouwen en kinderen: hun houten huizen zijn te zien in het middeleeuws straatje. In de Middeleeuwen werd ook nog een extra ringmuur van 1,5 m hoog gebouwd om aanvallen van buitenaf nog beter te weerstaan, deze muur is verdwenen. Tot slot kun je nog rond de burcht wandelen.

Eketorp

Eketorp

Eketorp

Eketorp

Eketorp

Eketorp