OlsbroHier staat de Olsbro rune steen. Men denkt dat die gekerfd is als een herdenking voor een geliefde overledene. De tekens dateren uit de vroege middeleeuwen. Rune tekens zijn de oudste geschreven teksten in Scandinavië. De tekens zijn in het rood geschilderd omdat ze oorspronkelijk ook in het rood werden aangebracht. Het gebruik van rune stenen te zetten dateert uit de 4e eeuw en duurde tot de 12e eeuw, de meeste werden echter gemaakt tijdens de Viking periode.