EksjöWij reden 200 km om deze kleine stad die bekend staat als “de unieke houten stad” te bezichtigen. De plaats Eksjö bestond reeds in de 14e eeuw en verkreeg stadsrechten in de 15e eeuw. In de 16e eeuw brandde de stad volledig af maar werd heropgebouwd. Met behulp van een Vlaamse architect, die ook het Vadstena kasteel bouwde, werd de nieuwe stad iets verplaatst naar een omgeving die beter verdedigd kon worden. In 1856 verwoest een grote brand het zuidelijke deel van Eksjö.

Het noordelijk deel werd gevrijwaard omdat de bevolking een huis aan de kerk voor de helft sloopte zodat de brand daar stopte. De helft van dit huis staat er nu nog. Deze zuidelijke wijk werd terug opgebouwd maar met strengere voorschriften voor brandveiligheid en hygiëne. Eksjö bestaat nu dus uit twee delen die duidelijk uit verschillende tijdperken stammen: een zuidelijk deel met brede straten en lanen met brede trottoirs en een noordelijk deel met voornamelijk houten huizen in smalle straten.
Het zuidelijke stadsdeel vertoont een neoklassieke stijl en veel woningen zijn meer dan 100 jaar oud. Het noordelijk stadsdeel bestaat uit houten huizen die dateren uit de late middeleeuwen. Op het centrale plein waar ook de kerk staat is dit verschil in stijl duidelijk te zien. In de oude stad zijn er 50 huizen als monument geklasseerd en er zijn nu strenge regels voor de brandveiligheid. Er was gedurende 400 jaar geen stadsbrand meer geweest in de oude stad maar toch brandde enkele jaren geleden een huis af. Tijdens ons bezoek waren ze aan de wederopbouw daarvan bezig. In de Norra Storgatan, in de oude binnenstad van Eksjö, kan je de Aschanska gården bezoeken. Deze woning uit 1830 werd door de familie Aschan, die leerlooiers waren, gedurende drie generaties bewoond.
Er zijn nog steden in Zweden die zich “unieke houten stad” noemen maar voor ons is Eksjö de mooiste houten stad die we tot hiertoe in Zweden gezien hebben.

Eksjö

Eksjö

Eksjö

Eksjö

Eksjö

aschanska02