Johannishus is een klein plaatsje in de gemeente Ronneby. Het bezit een kasteel waar nu een school en een bibliotheek gehuisvest zijn. Toen in de 17e eeuw de marinebasis in Karlskrona werd opgericht, kocht de toenmalige Admiraal-Generaal enkele grote boerderijen in Blekinge. Het Johannishuskasteel was er één van. Hij bouwde trouwens ook een residentie in Karlskrona, nu is daar het Blekinge museum gevestigd. In Johannishus zijn er verschillende natuurreservaten, in totaal 910 ha. Het landschap van deze reservaten werd gevormd tijdens de dooi van de laatste ijskap en is eigenlijk een bergkam. Toen het ijs smolt 12.000 jaar geleden ontstonden rivieren die zand, modder en stenen meesleurden en hier op elkaar geworpen werden. Nu vallen vooral de oude eiken op, deze kunnen wel 1000 jaar oud worden. Door hun ouderdom zijn deze eiken tijdens hun leven gastheer geweest voor honderden dier- en plantensoorten. Vooral de reuzenkever is hier aanwezig. Gedurende 5 jaar leven de larven op dood eikenhout, rondvliegen doen ze slechts enkele weken in juni en juli, ze kunnen dan 8 cm groot zijn.

De holle eikenbomen zijn ook een woonplaats voor uilen, spechten spreeuwen. Enkele boerderijen en veel oude overblijfselen zoals grafvelden zijn hier ook te zien. In 1865 vond een boer tijdens het ploegen hier een koperen vat, gevuld met 6 kilo gouden en zilveren voorwerpen, die waarschijnlijk van de Vikingen afkomstig is. Je bereikt het reservaat langs de E22, afrit Listerby. Er zijn verschillende parkeerplaatsen voor auto’s rond het reservaat.