Etaples-sur-merTijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Etaples heel wat Britse militaire hospitalen opgericht. Het had een haven aan de zee in geallieerd gebied en had goede spoorverbindingen met het front in Frankrijk en België. Het werd toen de grootste militaire Britse basis in de wereld. In 1917 telde Etaples een twintigtal hospitalen met een totale capaciteit van 20.000 bedden om zieke en gewonde soldaten te verzorgen. Naast de hospitalen had de basis nog een 40-tal infanteriedepots met elk een capaciteit van 1.000 man. Er waren straten tussen de gebouwen aangelegd. Naast militairen werkten hier ook burgers waaronder 2.500 vrouwen, voornamelijk als verpleegsters. Deze kwamen niet alleen uit het Britse Gemenebes,t maar ook uit de Verenigde Staten. De geneeskunde stond tijdens de Eerste Wereldoorlog nog niet zo ver als nu, er waren dan ook veel doden. Deze werden begraven op een nabij gelegen kerkhof Le Cimtière militaire d'Etaples. Van het ganse militaire complex is buiten de militaire begraafplaats, niets meer overgebleven. 

 Le Cimetière Militaire d’EtaplesLe Cimetière Militaire d’Etaples is de grootste militaire begraafplaats van het Brits Gemenebest in Frankrijk. Hier liggen voornamelijk gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Vanuit het centrum van Etaples volg je richting Boulogne-sur-Mer. Na een tweetal kilometers kom je aan de begraafplaats. Naast de baan is er een parking. Vanop deze parking kan je al het hele kerkhof aanschouwen. Vanaf de ingang loop je tussen twee zuilen naar het herdenkingskruis (Cross of Sacrifice) en de gedenksteen (Stone of Remembrance), die op de meeste Britse militaire begraafplaatsen staan. Links en rechts staan nog twee grote poortgebouwen. De graven liggen onderaan de heuvel. Er liggen hier 11.500 soldaten. De meesten zijn Britten, Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Zuid-Afrikanen en Indiërs. 

AmbleteuseGemeente aan de Opaalkust tussen Audresselles en Wimereux. De meest in het oog springende bezienswaardigheid is het Fort Mahon, dat op het strand gelegen is, aan de hoogwaterlijn op de plaats waar het riviertje de Slack in de zee uitmondt. Dit fort is nog gebouwd door Vauban om de haven die er toen was te beschermen. Ook Napoleon heeft dit fort nog gebruikt. Wandelen op het strand is praktisch uitgesloten wegens de vele rotsblokken.

Richting Wimereux, langs het strand, gaat ook niet omdat je de monding van de Slack niet kunt oversteken. In de duinen kun je wel wandelen. Je volgt dan een eindje de Slack en wandelt dan verder in een vogelreservaat. Te voet naar Wimereux en terug is ca. 12 km. Het dorp bestaat uit vissershuizen en oude villa's. Wij hebben gelogeerd in Hotel Des Argousiers, een modern hotel met een grote tuin op ca 1 km van het strand gelegen.

WimereuxBadplaats aan de zee tussen Ambleteuse en Boulogne-sur-Mer. Een beetje geschiedenis : Napoleon maakte hier een haven om van hieruit naar Engeland over te steken. Toen was Wimereux nog een klein dorpje met slechts enkele families. Enkele jaren later, met de spoorlijn Parijs – Calais, breekt een periode van grote groei aan. Er worden grote villa's en hotels gebouwd. Rond 1914 telde Wimereux 50 hotels en pensions en meer dan 800 villas.